حضورفعالان محیط زیست پارک بانوان درگلزارشهدای ملارد / گزارش تصویری

خرداد 29, 1397

روابط عمومی سازمان بهشت شهدای شهرستان ملارد :  فعالان محیط زیست پارک    بانوان با حضور در گلزار شهدای ملارد ، مزارمطهر شهدا را غبارروبی کردند.