تجليل از امير سلحشور در مراسم تحويل سال نو در گلزارشهداي ملارد

فروردين 01, 1397

روابط عمومي سازمان بهشت شهدا :  درمراسم لحظه ي تحويل سال 1397 از امير سلحشور سرپرست معاونت خدمات شهري شهرداري ملارد تجليل شد .

همزمان با مراسم لحظه ي تحويل سال 1397 از امير سلحشور سرپرست معاونت خدمات شهري شهرداري ملارد به خاطرتلاش هاي ايشان در مجموعه تحت سرپرستي خود بويژه درپنجشنبه آخرسال تجليل شد .