پنجشنبه آخر سال و تمهيدات سازمان بهشت شهداي ملارد براي زيارت اهل قبور

اسفند 26, 1396

روابط عمومي سازمان بهشت شهدا :  در آخرين پنجشنبه سال  مردم  شهيد پرور شهرملارد همچون سالهاي گذشته، با حضور دربهشت شهداي ملارد وگلزار شهدا ومزار درگذشتگان با قرائت فاتحه و غبارروبي قبور، ياد و خاطره اين عزيزان از دست رفته را گرامي داشتند.

در آخرين پنجشنبه سال همه آرامستان ها به رسم بر پايي سنت ديرينه “پنجشنبه آخر سال” پر ميشود از حضور ما زندگان، حضوري توام با ابرهاي اسفند ماه و زمستاني که روزهاي آخر بودنش را نفس مي کشد و بهاري که بي تاب آمدن است.
در آخرين پنجشنبه سال  مردم  شهيد پرور شهرملارد همچون سالهاي گذشته، با حضور دربهشت شهداي ملارد وگلزار شهدا ومزار درگذشتگان با قرائت فاتحه و غبارروبي قبور، ياد و خاطره اين عزيزان از دست رفته را گرامي داشتند.
مجموعه سازمان بهشت شهداي ملارد دراين روز با نصب و استقرار راه‌بند و موانع فيزيکي مورد نياز در طرح ويژه ترافيکي و همکاري با پليس راهور در اجراي دستور العمل هاي ترافيکي ويژه ايام پايان سال وايجاد امکانات مورد نياز زائران و همچنين پخش برنامه هاي فرهنگي ازراديو معبر ، برپايي ايستگاه صلواتي ، غرفه کودکان حسيني به خدمت رساني مردم پرداختند .