جلسه هماهنگي پنجشنبه آخر سال در سازمان بهشت شهداي ملارد برگزار گرديد

اسفند 21, 1396

روابط عمومي سازمان بهشت شهداي شهرستان ملارد : بمنظور تسهيل در رفت و آمد و ارايه خدمات به همشهريان گرامي جلسه هماهنگي پنجشنبه آخر سال در سازمان بهشت شهداي ملارد برگزار گرديد .

پنجشنبه آخرسال  و زيارت اهل قبور
جايشان خالي است ... بيشتر از هر زمان ديگري ... دلمان برايشان تنگ است ... دوست داشتيم بودند و مي ديدند ... مي گفتند و مي گفتيم ... مي خنديديم و مي خنديدند ... گريه مي کرديم و گريه مي کردند ... اما ... قافله عمر زود مي گذرد. صداي زنگ جرس هر بار درب خانه کساني را مي زند و عده اي را با خود برده و داغ نبودن پدر، مادر، همسر، خواهر، برادر، دوست و ... را بر دل ساکنين مي نهد.

و در اين ميان چه زيباست رسم پنجشنبه آخر سال ... وعده ملاقات با ياران نهفته در زير خاک ... ياراني که شايد زماني دور يا نزديک در کنارمان بودند اما اکنون جز خاطره اي از آنان باقي نيست. رسمي قديمي که شايد رنگ و بوي گذشته ها را نداشته باشد اما همچنان باقي است.
بمنظور تسهيل در رفت و آمد و ارايه خدمات به همشهريان گرامي جلسه هماهنگي پنجشنبه آخر سال برگزار گرديد و نقشه تردد و پارک خودرو مهيا جهت اطلاع تقديم ميگردد . اميد واريم  با همت و همکاري همشهريان گرامي پنجشنبه آخر سال بدون ترافيک و دغدغه داشته باشيم .