کاشت درخت در هفته درختکاري درسازمان بهشت شهداي ملارد

اسفند 16, 1396

روابط عمومي سازمان بهشت شهدا : در آستانه بهار ودر روز 15 اسفند ماه مصادف با آغاز هفته درختکاري و در جهت احياي محيط زيست و فضاسازي سازمان بهشت شهدا تعدادي نهال  غرس گرديد .

همزمان با 15اسفند روز درختکاري مصادف با آغاز هفته درختکاري و در جهت احياي محيط زيست و فضاسازي سازمان بهشت شهدا تعدادي نهال  غرس گرديد .