جلسه هیئت مدیره سازمان بهشت شهدای ملارد برگزار شد

مرداد 11, 1395

روابط عمومی سازمان بهشت شهدا:جلسه هیئت مدیره سازمان بهشت شهدا بمنظور برنامه ریزی و اتخاذ تصمیمات لازم درجهت نیل به اهداف سازمان با حضور تمامی اعضاء برگزار گردید

دراین جلسه که با حضور اعضای محترم برگزارگردید ، مدیرعامل  سازمان ضمن  تبیین  برنامه های آتی  و مشکلات سازمان  به اعضاء در مورد آنها به  بحث و تبادل نظر پرداخته و در جهت راههای رفع مشکلات و خدمت رسانی بهینه و مطلوب به شهروندان ، تصمیماتی را اتخاذ نمودند.